แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

04 09 61 01

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการประชุมทวิภาคี ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพสัตว์ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (The 9th Bilateral Meeting on Cooperation on Animal Health Development between Cambodia and Thailand)โดยฝ่ายไทยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายกัมพูชามี H.E Sen Sovann, Director General, General Directorate of Animal Health and Production (GDAHP), Cambodia เป็นหัวหน้าคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2561 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว กฤติกา สีหาบุตร สลก. 4 .. 61