แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 29a 002
วันนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับม้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ จากนายศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตัวแทนทีมผู้บริหาร บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยการรับมอบอาหารและเวชภัณฑ์ดังกล่าวมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
          อาหารและเวชภัณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ได้รับมอบจากบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ในครั้งนี้ มีอาหารม้า MaxWin ขนาด 30 กิโลกรัม จำนวน 150 ถุง (4,500 kg)ใช้เป็นอาหารเสริมสร้างโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ร่างกายเจริญเติบโต และเกลือแร่ MaxWin Electrolyte ขนาดกระป๋องละ 10 กิโลกรัม จำนวน 60 กระป๋อง (600 kg) เป็นเกลือแร่ป้องกันสภาวะขาดเกลือแร่ในม้าโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะนำเวชภัณฑ์และอาหารดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุน ไปใช้ในการบำรุงร่างกายกลุ่มม้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันการขาดเกลือแร่ เพื่อนำไปวางแผนการทำเซรุ่มให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังโรคเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ (Sentinel surveillance) ตามแนวทางการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (ASH) ตามข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) อีกด้วย
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก