แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 02 0001

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์ กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รับมอบหนังสือร้องเรียนจากนายสมชาย หลวงละ และสมาชิกเครือข่ายคนรักษ์น้ำ 16 ตำบล จังหวัดราชบุรี พร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางในการแก้ไข กรณีการได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของฟาร์มสุกร ด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ / ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.