แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

อปส. ประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักฮาลาล
Thursday 13 February 2020, 08:30am
Hits : 232
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักฮาลาล

Location โรงแรมัลมี รอช กทม.