แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2020
 • Thursday 02 January 2020 08:00am - 05:00pm
  รอธ.สุรเดช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานปีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 03 January 2020 07:00am
  รอธ.สมชวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 03 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และ HACCP by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 06 January 2020 - Friday 31 January 2020 08:30am - 12:00pm
  รอธ.สมชวน เรียนหลักสูตร วปอ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 06 January 2020 10:00am
  รอธ.สุรเดช ประชุมงานวันแพะแห่งชาติ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 06 January 2020 12:30pm
  รอธ.สมชวน ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 07 January 2020 08:30am
  รอธ.สมชวน เรียนหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 62 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 07 January 2020 01:30pm
  รอธ.สุรเดช ประชุมงบประมาณประจำปี 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 08 January 2020 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 08 January 2020 10:00am
  รอธ. สมชวน ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพช้าง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ