แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

รอธ.สุรเดช สนับสนุนข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
Saturday 20 February 2021, 09:00am - 05:00pm
Hits : 121
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สุรเดช สนับสนุนข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติการขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

Location ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา