แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

January 2021
 • Monday 04 January 2021 08:30am
  รอธ.สุรเดช ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 04 January 2021 08:45am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 04 January 2021 08:45am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 04 January 2021 08:45am
  รอธ.สมชวน ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 05 January 2021 10:00am - 12:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีกรมปศุสัตว์ต่อร่างเอกสาร joint understanding ไทย - สหภาพยุโรป ในวันที่ 5 มกราคม 2564 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 06 January 2021 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมแนวทางขับเคลื่อนให้เด็กนักเรียนดื่มนมเพิ่มในวันเสาร์ - อาทิตย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 07 January 2021 07:00am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 07 January 2021 08:30am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม อกก. ติดตามและประเมินผลสัตว์ปลอดโรคฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 07 January 2021 09:30am
  รอธ.สมชวน ประชุมอนุคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 12 January 2021 08:30am
  อปส. ประธานประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ