แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 24 March 2021
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ