แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

Wednesday 23 June 2021
  • 09:30am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ประธานการประชุมคทง.การรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 (PMQA 4.0) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:30pm - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทยกับยุโรปฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ