แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2020
March 2020
 • Monday 02 March 2020 07:45am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณาการและเตรียมเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 02 March 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมการดำเนินงานวิจัยพัฒนา ผลิต Rabies vaccine by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 02 March 2020 10:00am
  รอธ.สมชวน ประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Monday 02 March 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมหารือเรื่องปริมาณและตลาดน้ำนมโค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 03 March 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ. สมชวน เรียนหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 03 March 2020 09:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)แผนแม่บทและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนปฏิรูปประเทศ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 03 March 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ