แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

February 2020
 • Wednesday 05 February 2020 11:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ เข้าพบท่านผู้หญิงจรูญจิตรฯ พร้อมด้วย คกก. สัตวแพทย์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 05 February 2020 11:00am
  รอธ.สุรเดช คกก.โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน เข้าพบท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 05 February 2020 11:00am
  รอธ สมชวน เข้าพบท่านผู้หญิงจรูญจิตรพร้อมคณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 05 February 2020 11:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ เข้าพบท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 05 February 2020 01:30pm
  อปส. เข้าร่วมประชุม อกพ.กษ. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 06 February 2020 09:30am - 11:30am
  รอธ.ชัยวัฒน์ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 06 February 2020 09:30am
  อปส. ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 06 February 2020 01:00pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯ ระบาดวิทยาภาคสนาม" by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 06 February 2020 02:00pm
  อปส.ประธานประชุมการพิจารณาคำขอใช้เงินรายได้จากการจำหน่ายด้านปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 07 February 2020 08:30am
  อปส. ประธานประชุม EU food safety mission by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ