แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

November 2020
 • Monday 09 November 2020 10:00am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคกก.สอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 10 November 2020 08:30am - 12:00pm
  รอธ.สมชวน หารือภายใน - นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Tuesday 10 November 2020 09:30am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมชี้แจงแนวทางรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 11 November 2020 08:30am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 12 November 2020 12:00am - 04:00pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง 2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 12 November 2020 08:30am - 12:00am
  รอธ.สมชวน ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงานสำหรับนายสัตวแพทย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 12 November 2020 08:30am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานปี 2564 และมอบนโยบาย by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 12 November 2020 - Friday 13 November 2020 08:30am
  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2 (โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 13 November 2020 10:30am - 12:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.ASF by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 13 November 2020 01:30pm
  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ