แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

December 2020
 • Wednesday 02 December 2020 10:00am
  รอธ.สมชวน ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 4/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Wednesday 02 December 2020 10:00am - 04:30pm
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 03 December 2020 08:30am - 04:30pm
  รอธ.สุรเดช เรียนโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารส่วนราชการ (นบส.2) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 03 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 03 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.บริหารและจัดการระบบคอมฯของกรมฯ1/63 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Thursday 03 December 2020 01:30pm - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุม คกก. เงินทุน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 04 December 2020 08:30am - 04:30pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพสัตว์บก OIE 59-5/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 04 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลการพัฒนาระบบ NSW by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Friday 04 December 2020 09:30am - 12:00am
  รอธ.สุรเดช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • Sunday 06 December 2020 03:00pm
  รอธ.ชัยวัฒน์ ประธานรับมอบโค-กระบือ เข้า ธคก. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ