×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/news_dld/2561/2561_06_08/
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news_dld/2561/2561_06_08/

2561 06 08 015

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด” ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ

     โครงการฯ นี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ของทุกปีเป็นช่วงฤดูที่สับปะรดออกสู่ตลาดมากที่สุด ซึ่งผลผลิตสับปะรดจะออกสู่ตลาด 2.24 ล้านตัน แต่ความต้องการสับปะรดสำหรับบริโภคภายในประเทศ และส่งออกนั้น ไม่เกิน 2 ล้านตัน ดังนั้น จึงมีสับปะรดล้นตลาด 0.24 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีสับปะรดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ขนาดผลเล็ก จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคาสับปะรดตกต่ำ

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนิน "โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด" ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลสับปะรดสดมาแปรรูปเป็นอาหารทีเอ็มอาร์ (TMR) มีโปรตีน 16% เลี้ยงโคนม ซึ่งจะมีต้นทุนค่าอาหารของโคนมที่ลดลงและได้ผลผลิตปริมาณน้ำนมดิบที่สูงขึ้น ซึ่งการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม โปรตีน 16% จำนวน 1 ตัน นั้น ประกอบด้วยผลสับปะรดสด 710 กิโลกรัม ฟางข้าว 140 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 66.5 กิโลกรัม กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 80 กิโลกรัม และปุ๋ยยูเรีย 3.5 กิโลกรัม ใส่เครื่องผสมอาหาร TMR เพื่อหั่นฟางและคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน บรรจุถุงและปิดปากถุงให้สนิท หมักไว้ 7 วัน สามารถนำไปใช้เลี้ยงโคนมต่อไป

     ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การผลิตอาหาร TMR และลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ่าวน้อย จำกัด และ ฟาร์มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก บ้านเนินดินแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

ภาพข่าว นายฉัตรชัย นวลปลอด สลก.

{gallery}news_dld/2561/2561_06_08/{/gallery}