แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 03 24c 001
วันอังคารที่​  24​ มีนาคม​  2563
นายสัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​  รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ ประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์​ประสานการปฏิบัติ​งานภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา​   2019​ โดนยมีนายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว​์​ และผอ.สำนัก/กอง​  ต่างๆเข้าร่วม
 
ตามข้อสั่งการในที่ประชุม​ Web​ Conference  เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ให้ทุกส่วนราชการระดับกรมจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​โค​โร​นา​2019​ โดยมีอธิบดี​เป็น​ประธาน​ และรองอธิบดี​เป็นรองประธาน​ ​(ผู้ประสาน​งาน)​ และให้ทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติ​งานให้ครอบคลุมทั้ง​ 3  ด้าน​ (1.บุคลาการ​ 2.  อาคาร/สถานที่​ 3.การปฏิบัติ​งาน​)​  Update  ข้อมูล​ ในทุกวันก่อนเที่ยงให้กระทรวงฯ​ เพื่อรวบรวมรายงานรัฐบาลต่อไป
 
ทั้งนี้​  นายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว​์​ ไดัมอบหมายให้รอธ.เศรษ​ฐ​เกียรติ​ฯ​เป็นผู้แทนกรมในเรื่องดังกล่าว​ 
 
การประชุมพิจารณา​ ​ดังนี้
1.  แบบรายงานตามมาตรการป้องกัน
2. แบบรายงานการตรวจสอบบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019
3. แบบรายงานตามมาตรการเยียวยา​ ตามมติคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่​ 17​ มี.ค.​ 63
4. การเตรียมการกำหนดแนวทางปฎิบัติ​งาน​ กรณีให้บุคลากรปฏิบัติ​งานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ​ (Work from Home)​
5. การให้บริการแก่เกษตรกร​
 
ณ​ ห้องประชุม​พระ​พิรุณ​ กรมปศุสัตว​์​
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าวทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก