แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 12 0001

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน สร้างความร่วมมือคืนสถานะปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ผ่านการทำ Public Private Partnerships (PPP) ในรูปแบบ MOU ตามข้อแนะนำองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและมาตรการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าให้ตรงกันทุกหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย คุณนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ผู้แทนกรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ / เรียบเรียงข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข้อมูล / ข่าว : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง  สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์