แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 07 14 001
 
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเลขานุการกรม
 
การประชุมดังกล่าว พิจารณาถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน ในกิจกรรมอาสา ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 263
2) การจัดสรรและการตกแต่งพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ (ผู้รับผิดชอบ : สลก. / สพพ. / กสบ. / กพก.)
3) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ : ปศุสัตว์ผสมผสาน New normal การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนสมัยใหม่ กับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ผู้รับผิดชอบ : สพพ.)
4) กิจกรรมการบริการด้านการเกษตร : การให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง (ผู้รับผิดชอบ : กสบ.)
5) กิจกรรมการฝึกอาชีพ : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เมนูแฮมเบอร์เกอร์ซอสเทอริยากิ, เมนูสลัดโรล สลัดม้วน และเมนูแซนด์วิชไส้รวมมิตร ในวันที่ 28 และ 31 กรกฎาคม 2563 (ผู้รับผิดชอบ : กผส.)
6) การจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชน : นมพาสเจอร์ไรส์ และ ไข่ไก่ (ผู้รับผิดชอบ : กพก.) จำนวน 4 รอบต่อ 1 วัน ดังนี้ 
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 12.00 – 14.00 น.
รoอบที่ 3 เวลา 14.00 – 16.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 16.00 – 18.00 น.
7) การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
 
ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์