แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 05 0001

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์มอบยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงแก่นายปกรณ์ กายรัตนะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เพื่อนำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อกำจัดแมลง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ พร้อมนี้ได้ให้ขวัญกำลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี

ข่าว : จิรภา วงษ์ศุข / ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.