016

เลขานุการกรมเยี่ยมครอบครัว ปศจ.อ่างทอง


19 ก.ค. 66 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดย นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหน้าที่ สนง.ปศจ.อ่างทอง เข้าร่วมประชุม
-หารือจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ในการสนับสนุน งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง