นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 11 มี.ค.2563 ว่า พื้นที่ที่พบโรคในช่วง 30 วันย้อนหลังสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่  ราชบุรี  ชลบุรี  สระแก้ว  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  สงขลา  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และเพชรบุรี  

สถานการณ์ปี 2562 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 7,002 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 372 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.31 % ใน 44 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ร้อยเอ็ด กระบี่ และศรีสะเกษ ส่วนชนิดสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 297 ตัว โค 48 ตัว แมว 21 ตัว แพะ 3 ตัว กระบือ 2 ตัว และสุกร 1 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 10 มีนาคม 2563 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 29 จังหวัด 80 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด ในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด เชียงราย ตาก ราชบุรี พัทลุง สุราษฏร์ธานี สตูล และสงขลา

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชุมพร พังงา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังมิได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-2256888

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                                                ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ