แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

6014032564
วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้​ นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา​ เลขานุการกรม​ และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และเป็นผู้แทนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติราชการ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี​ นายปัญญาวัฒน์  อ่อนโยน​ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมปศุสัตว์อำเภอ​  ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์​ ​หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ เข้าร่วม ณ​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติเผยแพร่ฯ สลก.