แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

ประชุมเตรียมงาน วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 79 ปี

2564 03 19d 001

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานประชุมการจัดงาน วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 79 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้มีพิธีทำบุญ ตักบาตร การประกวดสุนัข การจำหน่ายสินค้า เนื้อ นม ไข่ราคาถูก ยังมีการให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวฟรี โดยในปีนี้ กำหนดให้บริการในเวลาราชการทุกวัน ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เขตทั่วประเทศ และที่ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม