แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2560 05 12a 003สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

                       วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ