2561 09 12 001

วันที่ 12 ก.ย. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) โดยมี สมาคมสัตวแพทย์ ผอ.กอง/สำนัก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ตึกกรมปศุสัตว์ พญาไท รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด ข่าว กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 12 ก.ย.61