แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

               การทำเสบียงแห้งเป็นวิธีการถนอมหญ้าหรือถั่วด้วยวิธีการตากให้แห้ง  เป็นวิธีการที่นิยมวิธีหนึ่ง  โดยมากกระบวนการผลิตจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในการผลิต  เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง  แปลงผลิตขนาดใหญ่ใช้เลี้ยงสัตว์ อาทิ โค กระบือ แพะ แกะ  เครื่องมือทางการเกษตรมีขนาดใหญ่นี้การสูญเสียยังมีมากอยู่โดยเฉพาะกระบวนการอัด  ยังไม่เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีที่ผลิตในแปลงขนาดเล็กและได้ผลผลิตน้อย  โดยเฉพาะถั่วพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหยาบชั้นดี  และเมื่อนำมาทำแห้งใบจะร่วงจำนวนมากจะทำให้เกิดการสูญเสีย  ถ้าอัดฟ่อนด้วยเครื่องขนาดใหญ่

                สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตอาหารหยาบแห้งคุณภาพดี  จึงศึกษา คิดค้นเทคนิคใหม่ๆ  “ การอัดก้อนด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิคบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม ”  แทนเครื่องอัดฟ่อนหญ้าขนาด 20  กิโลกรัม เพื่อลดการสูญเสียจากเศษก้านหรือใบที่ร่วงหล่น  มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการขนย้าย  สะดวกต่อการนำไปเลี้ยงสัตว์สวยงามขนาดเล็ก

                  เครื่องมือและอุปกรณ์  มี เครื่องอัดไฮโดรลิค  ประกอบด้วย โครงเหล็กสูง 128 ซม. กว้าง 130 ซม.  คานด้านล่าง 2 อัน  ขอบบนสูงจากพื้น 32 ซม.  วางคู่ขนานห่างกัน 18 ซม. กระบอกไฮโดรลิคยึดติดกับโครงด้านบนความยาวของกระบอก 30 ซม. แกนเพลา 6 หุน ยาว 25 ซม.ปลายแกนเพลาติดด้วยแผ่นเหล็กกว้าง 10 x 10 ซม. สูงจากคาน 34 ซม. มอเตอร์ 1.5 แรง และระบบปั๊มไฮโดรลิค   บล็อกเหล็กและแผ่นรอง  บล็อกเหล็กกว้าง 13.5 x 13.5 ซม.  สูง 30 ซม.  มีแผ่นรองด้านล่างสามารถดึงออกได้  ถุงจีบขนาด 13 x 13 ซม. ยาว 37 ซม. หนา 0.16 มม.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  โทร. 0 – 3548 - 1147

*********************************************

 ข้อมูล : สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม