แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 03 18c 001อัครราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ  Mr. Stephen Golovin  อัครราชฑูต (Deputy Head of Mission) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชฑูต เพื่อแนะนำ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโท (ด้านการเกษตร) (Second Secretary(Agriculture)) และเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย  ในวันพฤหัสบดีที่  18 มีนาคม  2564  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

    โดยมีประเด็นที่หยิบยกมาหารือทั้งจากสหพันธรัฐรัสเซีย และจากไทยมีหลากหลายเรื่อง อาทิ  การเปิดตลาดสุกรมีชีวิต (แม่สุกรทดแทนและพ่อสุกร)  การเปิดตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์  การส่งออกอาหารสัตว์จากประเทศไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความประสงค์ขอทราบความเป็นไปได้ในการตรวจประเมินโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ (Virtual inspection)