แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1106256401

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  ..2565 เวลา 13.30 .  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ขั้นกรรมาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference)  พร้อมด้วย .สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ ผู้รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ , การนำเสนอข้อมูลภาพรวม , เอกสารที่นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ , วันและเวลาในการประชุม , การจัดลำดับการพิจารณาของหน่วยรับงบประมาณ , รายการขอเอกสารเพิ่มเติม , มาตรการกำหนดบุคคลเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และการสังเกตการณ์ของ สศก.

ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์