แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 14 0001

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิต และการตลาดสุกรภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ ( Pig Board ) โดยมีเรื่องพิจารณา การคัดเลือกคณะกรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกร และผลิตภัณฑ์ และโครงสร้างศูนย์วิจัยเพื่อควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.