2566 06 21 003
  21 มิ.ย.66 น.ส.เยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดยมี นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
-หารือจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์​
-ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ​ ในการสนับสนุน​งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค​ และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น