"ตรวจเยี่ยมครอบครัวปศจ.นครราชสีมา"

 01

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 น.ส.เยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานราชการลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดยมี นายบุญเลิศ นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ สนง.ปศจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
-ตรวจสถานที่ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง
-หารือจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์​
-ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ​ ในการสนับสนุน​งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค​ และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว
ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา