“ตรวจเยี่ยมครอบครัวปศจ.อุดรธานี’

01


  23 มิ.ย.66 น.ส.เยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดยมี นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ สนง.ปศจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
- ตรวจสถานที่ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี
- หารือจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์​
- ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ​ ในการสนับสนุน​งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค​ และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี