แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 18 0001

18 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ TV 3 ช่อง 33 เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง โรคลัมปี สกิน ว่า เป็นโรคที่รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดต่อสู่คน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ทั้งให้ปฎิบัติตามมาตรการคุมเข้มการเคลื่อนย้าย ส่วนประเด็นการชดเชย เยียวยาที่เกษตรกรจะได้รับนั้น ได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขออนุมัติปรับปรุง จำนวนตัว และจำนวนเงินที่จะได้รับ ฯลฯ กรมปศุสัตว์ ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมโรคได้

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / กลุ่มเผยแพร่ / สลก