แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 18 0001

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาการจัดทำ PowerPoint นำเสนอ คณะกรรมาธิการ และ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย สำนัก/กอง ประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.