2565 04 19 001
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน ” โดยมี คณะทำงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์
งานคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ซึ่งจะมี นิทรรศการ ภาพเก่าเล่าประวัติ ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน ” รวมทั้ง กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ไถ่ชีวิตโค กระบือฯ ทำหมันสุนัข แมว ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำหน่ายสินค้าในราคาถูก ฯลฯ

*******************

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม