24 04 65 01

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณในการสนับสนุน การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนรับมอบโล่ฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมกําหนดจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.